હનુમાન ચાલીસા અર્થ સાથે

હનુમાન ચાલીસા અર્થ સાથે

હનુમાન ચાલીસા અર્થ સાથે હનુમાન ચાલીસા ( અર્થ સહિત ) ? શ્રી ગુરુ ચરન સરોજ રજ, નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ । બરનઉ રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફલ ચારી ।। શ્રી ગુરુદેવના ચરણ રજથી મારૂ મન પવિત્ર કરી હવે હું  શ્રી ભગવાન રામના યશનું વર્ણન કરૂં છું. જે (ધર્મ, અર્થે કામ અને મોક્ષ) ચારે પ્રકારનાં … Read more